Wat is Boris?


Boris is een aanpak die jongeren uit het VSO en PrO helpt om een stage en/of arbeidsplek te vinden. Een school die met deze 'Boris Aanpak' werkt krijgt nuttige instrumenten om leerlingen daarbij te helpen. Neem bijvoorbeeld de Boris Werkverkenner, waarmee scholen de '7 kenmerken’ van jongeren in beeld kunnen brengen. Daarmee kunnen zij, samen met de leerling, effectief op zoek gaan naar geschikte stagebedrijven. Bij het Boris Praktijkloket kunnen scholen Praktijkverklaringen (erkend door de branche) aanvragen als een leerling een of meerdere Werkprocessen beheerst.

De Boris Aanpak is een project van SBB. Het betreft hier een kosteloze dienstverlening.
Op Borisbaan.nl vindt u meer informatie over deze en andere instrumenten.

De BorisLijn #1

De BorisLijn


Alle instrumenten van de Boris Aanpak staan gratis ter beschikking op Borisbaan.nl. Waarom zou een school dan nog ondersteuning van de BorisLijn willen? De directeur van een VSO-school waar de BorisLijn al wordt gebruikt antwoordde als volgt:

caret-down caret-up caret-left caret-right
Jos Directeur VSO

Als je denkt dat je de Boris Aanpak zo de school binnen kunt halen heb je het mis. Wat je nodig hebt is ’n goede procesbewaker.

De BorisLijn #2

Dát is waar de BorisLijn z'n intrede doet: het is een aanpak die scholen helpt om Boris te implementeren en te bewaken. De BorisLijn is een in de praktijk (door)ontwikkelde aanpak. Bij het ontwikkelen van de instrumenten hebben we ons laten leiden door twee kanten: aan de ene kant door wat bedrijfsleven en inspectie van VSO- en PrO-scholen verwachten, aan de andere kant door wat scholen en jongeren van zichzelf kunnen verwachten. De BorisLijn bereidt VSO en PrO leerlingen voor op participatie in brede zin: in de maatschappij en/of in het arbeidsproces, ieder naar eigen vermogen.

De BorisLijn is officieel Projectpartner van de Boris Aanpak en mag dus scholing verzorgen aan onderwijsinstellingen. Aan deze dienstverlening zijn natuurlijk wel kosten verbonden.

BorisLijn voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door registerleraar.nl en is als aanbod relevant voor leraren. BorisLijn is gevalideerd voor 13 registeruren.

Vraag direct de flyer aan!Bovendien krijgt de BorisLijn steun van de Inspectie OCW. Op een PrO-school waar de BorisLijn al geruime tijd wordt gebruikt kwamen zij tot het volgende oordeel:

Praktijkvorming en stage: De leerkrachten weten heel goed waarvoor er gewerkt wordt met de praktijkvorming en stage. Invoering van Boris is goed, het proces dat achter de praktijkvorming zit [de BorisLijn], is indrukwekkend.
Ministerie OCWAudit eind 2016 VSO-School

Leerling & BorisLijn

Leerling & BorisLijn


De BorisLijn is ontwikkeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in het VSO en PrO. Hierbij richt het zich op de leerroutes 2 t/m 5. De aanpak biedt ruimte voor een breed scala aan mogelijkheden: praktijkvakken, interne, externe en LOL-stages. Alles is hierbij gericht op de MBO Entree opleidingen. Het doel is om, via het trainen van de Werkprocessen, te komen tot Praktijkverklaringen die resulteren in een arbeidsovereenkomst.

Leerroute 2

Activerende en taakgerichte dagbesteding

De focus bij deze groep jongeren ligt op een selectie van deeltaken van de MBO Werk­processen. Daar waar mogelijk wil het jongeren de mogelijkheid geven door te stromen richting beschutte arbeid.

Leerroute 3

Beschutte arbeid

Bij deze groep jongeren ligt de focus op alle deeltaken van alle MBO Werkprocessen. Vaak hebben zij meer ondersteuningsbehoefte nodig. Dit willen we dan ook duidelijk in beeld brengen

Leerroute 4

Arbeid

Ook bij deze jongeren worden alle deeltaken van alle MBO Werkprocessen getraind en beoordeeld. Zij zijn immers aangewezen op arbeid en met een Praktijkverklaring op zak maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.

Leerroute 5

MBO Entree certificaten en Praktijk­verklaringen

Van deze groep jongeren mag worden verwacht dat zij van meerdere MBO Werkprocessen Praktijkverklaringen kunnen behalen. Hiermee verstevigen zij hun kans op de arbeidsmarkt en (eventueel) vervolgonderwijs.

hidden - exclamation loader

warning

De Boris Praktijkverklaring geeft geen recht op in-/doorstroom binnen het MBO-onderwijs!

Net als Boris… 1-2-3

Net als Boris is de BorisLijn gebaseerd op de systematiek van werkend leren in het MBO, een systeem dat al bijna een eeuw verankerd is in de onderwijswetgeving. Het brengt dat systeem uit het MBO naar het VSO en PrO toe en slaat zo de brug tussen deze leerlingen en de arbeidsmarkt. De leerling doorloopt drie fasen:

  1. Oriëntatie van de leerling op zijn loopbaan
  2. Volgen van een leerwerktraject
  3. Begeleiding bij het vinden en behouden van een passende werkplek

Leraar & BorisLijn

Leraar & BorisLijn


De BorisLijn is door SBB gewaardeerd als een sluitende aanpak, die in elke school kan worden gehanteerd zonder dat die school (heel) anders moet gaan werken. Als een school met de BorisLijn gaat werken zal er wel op andere processen worden gefocust en zullen er andere doelen in beeld komen: doelen die leiden naar arbeid of richting een baan (rekening houdend met de mogelijkheden van de leerling en van de arbeidsmarkt). Er zal dus iets veranderen, maar dat betekent gelukkig niet dat de BorisLijn alles in uw school overhoop haalt. De BorisLijn is voornamelijk een implementatietraject: een manier waarop uw school gemakkelijk(er) een eigen traject voor arbeidstoeleiding kan vormen, geheel in lijn met de wettelijke eisen van het ministerie. De BorisLijn is officieel projectpartner van SBB Boris.

contact

Contact


Indien u meer informatie wenst over de BorisLijn en Boris Aanpak (of een presentatie aan uw team door ons wilt laten verzorgen) kunt u contact met ons opnemen:

Neem contact op!

ContactdetailsLiever direct of mondeling contact? Neem dan contact op met Paul of Freerk.

Paul Abma
paul -at- borislijn -dot- nl
06 28860983

Freerk Steendam
freerk -at- borislijn -dot- nl
06 55561504